benefits of surah namal in urdu

benefits of surah namal in urdu 1

benefits of surah namal in urdu

benefits of surah namal in urdu
                                                                        surah al naml
                                                                        surah benefits
                                                                benefits of surah namal
                                                                   surah namal ki fazilt.

agar kisi saahib ki koi gharz ya khuahish ho aur poori na hoti ho to is surat SURAH NAMAL ko 1 hafte tak har roz 1 hafte tak baad namaz-e-fajar parhe KHUDA TA’ALA ke fazl-o-karam se iski khuahish ya matlab 1 hafte ke andar andar poora hoga.ya phir SURAH NAMAL ka naqsh apne paas rakhe.

Leave a Comment