benefits of surah namal in urdu

benefits of surah namal in urdu 1

benefits of surah namal in urdu

benefits of surah namal in urdu
surah al naml
surah benefits
benefits of surah namal
 surah namal ki fazilt.

agar kisi saahib ki koi gharz ya khuahish ho aur poori na hoti ho to is surat SURAH NAMAL ko 1 hafte tak har roz 1 hafte tak baad namaz-e-fajar parhe KHUDA TA’ALA ke fazl-o-karam se iski khuahish ya matlab 1 hafte ke andar andar poora hoga.ya phir SURAH NAMAL ka naqsh apne paas rakhe.

Leave a Comment