Azan ke baad ki dua – islamic dua

Written by
Azan ke baad ki dua

Azan ke baad ki dua – islamic dua

Azan ke baad ki dua Azaan ke bad ki dua

masnoon duain
islamic dua
qurani duain
dua islam

Azan ki dua:

Hadees shareef ke mutabiq azan ke baad durood shareef parhna phr mundarja zel dua ka parhna Shifaat nabi Peace Be Upon Him ke husool ka qawi sabab hai.

Dua ap image mai dekh sakte hain.Jis ka tarjuma ye hai.

Tarjuma: “Aye Allah! is dawat taama aur Salat qaima ke malik tu hamare sardar Hazrat Muhammad Peace Be Upon Him ko waseela aur fazeelat aur buland darja ata farma aur un ko maqam e mehmood mai khara kar jis ka tu ne un se wada farmaya hai.”

Doosri Dua:

Nabi Kareem Peace Be Upon Him ne hazrat Umme Salma Razi Allah Anha ko farmaya ke tum azan e maghrib sunte waqt ye dua parha karo.

Dua ap image mai dekh sakte hain jiska tarjuma ye hai.

Tarjuma: “Aye Allah! Ye teri raat ke aane ka waqt hai aur tere din ke jane ka aur teri taraf bulane walon ki awazon ka pas mere gunah bakhsh de.”

Article Tags:
Article Categories:
Masnoon Duain · Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *