benefits of surah shuara in urdu

benefits of surah shuara in urdu 1

benefits of surah shuara in urdu

benefits of surah shuara in urdu
surah shuara ki fazilat
benefits of surah shuara
surah benefits
 quran surah benefits.

agar kisi ki londi ya ghulaam ya nafarman aulad ko bhagne ki aadat ho to iske aqa ko ye surat SURAH SHUARA 7 martaba parhni chahye aur pani par dam kar ke ise pilade.nez YE SURAT SURAH SHUARA likh kar apne paas kare.is surat SURAH SHUARA ki barkat se ghulam,londi ya aulad kabhi na bhage ga aur hamesha taba aur farmabardar rahe ga aur iski bhagne ki aadat jati rahe gi.

Leave a Comment