benefits of surah al hijr in urdu

benefits of surah al hijr in urdu 1

benefits of surah al hijr in urdu

benefits of surah al hijr in urdu
                                                                          surah al hijr
                                                                         surah al quran
                                                                   benefits of surah al hijr
                                                                       surah hijr ki fazilat.

jo shakhs SURAH AL HIJR ko kharid-o-farokht ke waqt parhe ga ise kisi tarah ka nuqsan ya khasara na pohnche ga.bikhusus ye surat SURAH AL HIJR taajiran-e-islam ke liye boht mufeed he.is liye ke inko aksar len den ka muamla har waqt dar pesh rehta he.

jo shakhs is ayat,

benefits of surah al hijr in urdu 2

ko za’afran se likh kar kisi aurat ko pila de iska doodh barh jaey.jo isko likh kar bator-e-taweez jeb men rakhe iska rob aur dabdaba boht hoga koi shakhs iski marzi ke khilaf kaam nahi karega.

Leave a Comment