benefits of surah hajj in urdu

benefits of surah hajj in urdu 1

benefits of surah hajj in urdu

benefits of surah hajj in urdu
                                                                            surah hajj
                                                                   benefits of surah hajj
                                                                           surah al hajj
                                                                     surah hajj ki fazilat.

agar kisi shakhs ko darya ke paar jane ka itefaaq ho to kashti ya jahaz men sawar hote waqt salamti ke liye SURAH HAJJ ko parhe kher-o-aafiyat ke sath manzil-e-maqsood ko pohnche aur aman men rahe ga.

Leave a Comment