benefits of surah noor in urdu

benefits of surah noor in urdu 1

benefits of surah noor in urdu

benefits of surah noor in urdu
                                                                  surah noor ki fazilat
                                                                       surah in quran
                                                                 benefits of surah noor
                                                                         surah noor
                                                                   surah noor benefits.

SURAH NOOR ko bohtan-o-ilzaam ke rafa karne ke liye 7 dafa parhna chahye agar kisi ko ahetlam bakasrat hota ho to ye SURAH NOOR kaghaz par likh kar bichone ke kinare rakh de is surat SURAH NOOR ki barkat se shetani waswaas paas na aenge aur nahane ki haajat na hogi.

Leave a Comment