benefits of surah anbiya in urdu

benefits of surah anbiya in urdu 1

benefits of surah anbiya in urdu

benefits of surah anbiya in urdu
                                                                benefits of surah anbiya
                                                                        surah benefits
                                                                        surah al anbiya
                                                                   surah anbiya ki fazilat.

jo shakhs kisi ranj-o-gham men mubtila ho ise is surat SURAH ANBIYA ko 71 dafa parhna chahye ya ghol kar piyen aur sajde men ja kar is ayat 

benefits of surah anbiya in urdu 2

ko 41 martaba parhe ALLAH TA’ALA ranj-o-gham se nijaat dega.SURAH ANBIYA ka naqsh likh kar apne paas rakhe dushman khatam ho jaeyn ge.

Leave a Comment