benefits of surah taha in urdu

benefits of surah taha in urdu 1

benefits of surah taha in urdu

benefits of surah taha in urdu
                                                                  benefits of surah taha
                                                                 surah taha for marriage
                                                                     surah taha benefits
                                                                     surah taha ki fazilat.

jis larhki ka nikah na hota ho wo khud ya is ke warison men se jo koi is surat SURAH TAHA ko 21 dafa parhe ga BAFAZL-E-TA’ALA boht jald iska nikah ho jaey ga.aur jo shakhs apne dushmano se ajiz agaya ho ise har roz SURAH TAHA likh kar pini chahye KHUDA TA’ALA ke fazl-o-karam se dushmano par ghalib rahe ga aur ise koi dunyavi hadsa pesh na aey ga.agar kisi badshah ya haakim waqt se milne ka itefaq ho wo iski izzat-o-hurmat karega.is par amal karne wala jadu waghera ke asar se mehfooz rehta he.

Leave a Comment