surah waduha benefits in urdu

surah waduha benefits in urdu 1

surah waduha benefits in urdu

surah waduha benefits in urdu
                                                                       surah waduha
                                                                          surah duha
                                                                      surah ad dhuha
                                                                        surah al duha
                                                                surah waduha benefits
                                                                   surah duha benefits.

rewayat he ke HAZRAT JIBRAIL A.S kuch arse wahi na laey to mushrikeen ne mashhoor kar diya ke HUZOOR PAAK S.A.W.W se wahi ka silsila munqata ho gaya he.is par ALLAH TA’ALA ne bazarya wahi ye SURAT SURAH WADUHA nazil farmai ye SURAH WADUHA gheb ko lane ke liye mashhor he bhaage hue ko wapis lane ke liye is ko rozana 111 martaba 11 roz tak parhen.INSHAH ALLAH bhaga hua shakhs wapis ajaey ga.koi shakhs apne kisi kaam ke mutaliq fikar mand ho to baad NAMAZ-E-ESHA paak saaf dhule hue kaprhe pehen kar is ko 21 martaba 7 roz tak parhe INSHAH ALLAH bazarya khuab kaam ka anjaam maaloom ho jaey ga.bad khuabi ya sote hue darne ki soorat men 7 martaba parh kar sona boht mufeed he.SURAH WADUHA ko 313 martaba 21 roz tak parhna ruki hui tijarat ke jaari hone ke liye akseer he.

Leave a Comment