elaj-e-azam ya qawiyyu benefits in urdu

elaj-e-azam ya qawiyyu benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya qawiyyu benefits in urdu

elaj-e-azam ya qawiyyu benefits in urdu
                                                                        ya qawiyyu
                                                                         isme azam
                                                                 isme azam in quran
                                                                     isme azam dua
                                                              ism e azam its benefits
                                                                    isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.

“YA QAWIYYU (BARHI TAQAT-O-QUWAT WALA,WO JO SAB SE ZIYADA TAQAT WAR HE)”.

jo is ism YA QAWIYYU ko bakasrat parhe ga INSHAH ALLAH sahib-e-quwat hoga.aur jald barhe mansab tak pohnche ga.

zaalim ki halakat ya is ke shar se bachne ke liye is ism YA QAWIYYU ka parhna boht mufeed he.

agar is ism YA QAWIYYU ko koi kamhimmat parhe to baahimmat ho jaey aur kamzor parhe to zor aawar ho jaey.agar mazloom apne zalim ko maghloob karne ke liye parhe to INSHAH ALLAH zalim maghloob ho jaey.

agar koi shakhs apne dushman ko shikasht na de sake to isko chahye ke wo is irade ke sath ke dushman isko koi nuqsan na pohncha sakta,is ism YA QAWIYYU ka wird kare to INSHAH ALLAH dushman ke ghalbe se mehfooz rahe ga.

Leave a Comment