elaj-e-azam ya wakeelo benefits in urdu

elaj-e-azam ya wakeelo benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya wakeelo benefits in urdu

elaj-e-azam ya wakeelo benefits in urdu
                                                                          ya wakeelo
                                                                           isme azam
                                                                   isme azam in quran
                                                                       isme azam dua
                                                                ism e azam its benefits
                                                                     isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.

“YA WAKEELO (BARHA KAARSAAZ,WO JO TAMAM MUSHKILAT KO BA TAREEQ-E-AHSAN HAL KARNE WALA HE)”.

ye ism YA WAKEELO ism-e-aazam ke mutabiq he.

har haajat ke liye YA WAKEELO ki kasrat mufeed he.

jo koi YA WAKEELO KO 196 baar har roz parh le zaalim ke zulm se INSHAH ALLAH bacha rahe ga.aur kisi se nahi dare ga.

jo ise YA WAKEELO ko boht parhe ga.ALLAH TA’ALA is ke kaamon ka zimme dar hoga.aur isko is ki khuahishon ke hawale nahi farmaey ga.

jo koi har roz ye ism YA WAKEELO 7 baar asar ke waqt parhe ga wo ALLAH ki panah men rahe ga.

jo koi kisi bhi aasmani aafat ke khof ke waqt YA WAKEELO ka wird kare ga aur is ism YA WAKEELO ko apna wakeel bana le ga wo INSHAH ALLAH har aafat se mehfooz rahe ga.

jo bure kaamon se na bach sake 10 baar YA WAKEELO parh kar apne oper dam karen aur likh kar iska pani piyenINSHAH ALLAH bure kaamon se nijat mile gi.

Leave a Comment