DAANT SARI UMAR KHARAB NA HONGE

DAANT SARI UMAR KHARAB NA HONGE 1

DAANT SARI UMAR KHARAB NA HONGE

DAANT SARI UMAR KHARAB NA HONGE 2

(SALAAMUN QOLAM MIRRAB-IR-RAHEEM) YE YAASEEN SHAREEF KI AYAT HE.ROZANA FAJAR KI NAMAZ KE BAAD IS AYATE MUBARKA KO 21 BAAR DONO HAATHON  KO DONO GALON PAR RAKH KAR PARHNE SE DAANT TA HAYAT KHARAB NA HONGE.

Leave a Comment