NISYAAN KA ELAJ

 

NISYAAN KA ELAJ 1

NISYAAN KA ELAJ

NISYAAN KA ELAJ 2

YA QAVIYO

NISYAAN KA ELAJ 3


HAR FARZ NAMAZ KE BAAD SAR PAR HAATH RAKH KAR 11 MARTABA YA QAVIYO PARHNE SE HAFZA TEZ HOTA HE.

YA ALEEMO

NISYAAN KA ELAJ 4

KASRAT-O-MADAVMAT SE YA ALEEMO KA VIRD KARNE SE HAQAIQ-O-MUARAF MANKASHAF HOTE HEN OR HAFZA QAVI HOTA HE.

Leave a Comment