benefits of surah al lahab in urdu

benefits of surah al lahab in urdu 1

benefits of surah al lahab in urdu

benefits of surah al lahab in urdu
                                                                    fazail surah lahab
                                                                       surah al lahab
                                                               surah al masad benefits
                                                              surah al masad ki fazilat
                                                              benefits of surah al lahab.

SURAH AL LAHAB dushmanan-e-deen ki tabahi aur halakat ke liye boht moassar he.agar SURAH AL LAHAB ko rozana 7 martaba parhen to dushman ke shar se mehfooz rahenge.agar SURAH AL LAHAB ko parh kar kisi dushman ke saamne jaen to wo har giz nuqsan na pohncha sake ga.SURAH AL LAHAB ko dafa dushman ke liye har roz 7 dafa parhe sab dushman halak ho jaen ge.SURAH AL LAHAB ke parhne ki tarqeeb ye he ke 3 roz tak mutwatar roza rakhe aur tark-e-jamali-o-jalali kare 3eesre roz 1000 kankaryan le kar 1,1 par ye surat SURAH AL LAHAB parhe.SURAH AL LAHAB ko likh kar dard ki jagah baandhi jaey to dard jata rahe ga aur anjaam acha hoga. 

Leave a Comment