benefits of surah al ikhlas in urdu

benefits of surah al ikhlas in urdu 1

benefits of surah al ikhlas in urdu

benefits of surah al ikhlas in urdu
                                                                      surah al ikhlas
                                                                 surah ikhlas benefits
                                                               surah e ikhlas ki fazilat
                                                              benefits of surah al ikhlas.

SURAH AL IKHLAS hub aur rafa-e-haajat ke liye boht moassar he.jo shakhs SURAH AL IKHLAS ko 1000 martaba rozana baad namaz-e-isha 125 din tak parhen to iski har jaiz haajat poori hogi.jo shakhs SURAH AL IKHLAS ko rozana 111 martaba rozana parhne ka maamool banale wo INSHAH ALLAH-O-TA’ALA mehboob-ul-khalaiq ho jaey ga.iske elawa SURAH AL IKHLAS ko parhne ka be panah ajar mile ga.qedi ke liye khulasi ki niyat kar ke SURAH AL IKHLAS ko har roz 1000 dafa parhe ALLAH TA’ALA ise rehai denge.agar ALLAH TA’ALA ke liye 1000 martaba parhe bandagan-e-mukhlis men shumar kiya jaey ga.agar ghar men dakhil hote waqt 11 martaba parhe kashaish rizq hoga aur thorhe hi dino men ghani ho jaey ga.SURAH AL IKHLAS ko likh kar aur dho kar mareez ko pilaey to wo shifa paey.SURAH AL IKHLAS ko hamesha parhne wale ko deeni-o-dunyavi haajaten sab poori hoti hen.

Leave a Comment