benefits of surah al falaq in urdu

benefits of surah al falaq in urdu 1

benefits of surah al falaq in urdu

benefits of surah al falaq in urdu
                                                                       surah al falaq
                                                                surah al falaq benefits
                                                                surah al falaq ki fazilat
                                                               benefits of surah al falaq.

SURAH AL FALAQ aaseb,saya aur jinnaat ko door karne ke liye boht hi akseer he.jo shakhs SURAH AL FALAQ ko rozana sote waqt parh kar apne opar dam kare to INSHAH ALLAH TA’ALA har tarah ke darr,khof aur musibat se mehfooz rahe ga.jis bachi ya bache ko raat ko darr lagta ho SURAH AL FALAQ ko pani men dam kar ke den INSHAH ALLAH TA’ALA bahir ki cheezon ka asar khatam ho jaey ga.jo shakhs kasrat se SURAH AL FALAQ parhe ga.is par rozi INSHAH ALLAH TA’ALA baarish ke qatron ki tarah barse gi.

Leave a Comment