benefits of surah al kafiroon in urdu

benefits of surah al kafiroon in urdu 1

benefits of surah al kafiroon in urdu

benefits of surah al kafiroon in urdu
                                                                      surah al kafirun
                                                              surah al kafiroon benefits
                                                              surah al kafiroon ki fazilat
                                                             benefits of surah al kafiroon.

jo shakhs is surat SURAH AL KAFIROON ko khuloos-e-dil se baad namaz-e-fajar ya baad namaz-e-isha 11 martaba parhne ka maamool bana le uske dil se bughaz,hasad,keena,jhoot,fareb,nafaaq goya ke har qisim ki ikhlaqi burai nikal jaey gi aur shetani waswason se mehfooz rahe ga aur iska khatma bil imaan hoga aur dil ibadat ki taraf be had mail hoga.agar koi bacha namaz parhne men kotahi karta ho to ghar ka koi fard 21 roz tak SURAH AL KAFIROON ko 21 martaba rozana parh kar pani par dam kar ke pilaey INSHAH ALLAH TA’ALA namaz parhne men istaqamat peda ho jaey gi.salamti-e-iman ke liye 1000 martaba  SURAH AL KAFIROON ko parhe dunya se iman ke sath jaey ga.

Leave a Comment