benefits of surah an nasr in urdu

benefits of surah an nasr in urdu 1

benefits of surah an nasr in urdu

benefits of surah an nasr in urdu
surah an nasr benefits
surah nasr benefits
surah an nasr ki fazilat
 benefits of surah an nasr.

SURAH AN NASR ki tilawat har qisim ki murad poori hone ke liye boht mufeed he.bashartye ke SURAH AN NASR ko alhedgi men betth kar 123 martaba parha jaey.albatta har namaz ke baad agar ise 7 martba parhne ka maamool bana liya jaey to har mushkil asan hoti chali jaey gi.SURAH AN NASR ko kasrat se parhne ka maamool banane se sagheera o kabeera gunah maaf ho jate hen.IBADAT-E-ILAHI ki taraf aur shoq peda hota he.SURAH AN NASR ko dafa bala ke liye sidq-e-dil se har roz 7 martaba parhe fatah-o-nusrat naseeb ho.

Leave a Comment