benefits of surah al inshiqaq in urdu

benefits of surah al inshiqaq in urdu 1

benefits of surah al inshiqaq in urdu

benefits of surah al inshiqaq in urdu
 benefits of surah al inshiqaq
surah al inshiqaq
surah inshiqaq benefits
surah al inshiqaq ki fazilat.

SURAH AL INSHIQAQ ko dard-ze wali aurat ko parh kar dam kare to is surat SURAH AL INSHIQAQ ki barkat se dard jata rahe ga aur bacha jald peda hoga.aur jo tangi-e-qabar se darta ho is surat SURAH AL INSHIQAQ ko subha sham hamesha parhta rahe isko qabar ki tangi na hogi.qabar baagh-e-jannat ban jaey gi.qayamat ke din ye surat SURAH AL INSHIQAQ isshakhs ke parhne wale ko bakhshwaey gi.SURAH AL INSHIQAQ ko parh kar bichu waghera ke kaatne par dam karen to dard jata rahe ga.

Leave a Comment