benefits of surah al hadeed in urdu

benefits of surah al hadeed in urdu 1

benefits of surah al hadeed in urdu

benefits of surah al hadeed in urdu
                                                            benefits of surah al hadeed
                                                                     surah al hadeed
                                                                      surah al quran
                                                                 surah hadid benefits
                                                               surah hadeed ke fazail.

agar taraqi-e-rozgar ke liye SURAH AL HADEED ko 70 martaba parhe tamam karobar dunyavi bakhubi sar anjam paen aur har kaam men ronaq-o-barkat ho.agar bimar par ye surat SURAH AL HADEED parhi jaey BAFAZL-E-TA’ALA KHUDA sehat de ga.SURAH AL HADEED likh kar jo apne paas rakhe ga tez tafang se mehfooz rahe ga.dard aur bukhar ke liye bhi ye naqsh nehayat mufeed he.

Leave a Comment