benefits of surah al-anam in urdu

benefits of surah al-anam in urdu 1

benefits of surah al-anam in urdu

benefits of surah al-anam in urdu
                                                                 surah al-anam ki fazilat
                                                                   surah anam ki fazilat
                                                                        surah al an am
                                                                        surat al an am
                                                               benefits of surah al-anam.

SURAH AL-ANAM ka 41 baar parhna haajat rawai ke liye mujrib he.agar ye surat SURAH AL-ANAM raat ko 41 baar parha jaey to hamesha khushhali rahe gi.jo shakhs SURAH AL-ANAM ko roz 1 martaba parhta rahe ga iske maal o dolat aur izzat o martaba men taraqqi hogi aur wo nafsani khuahishat se bacha rahe ga.dil ki siyahi door ho jaey gi.balke dil munawwar aur roshan ho jaey ga.tamam karobaar dunyavi ba’asani poore honge.jumla-e-afaat aur pareshani se mehfooz rahe ga.marne ke baad bila hisaab jannat men dakhil ho ga.jo shakhs 1 baar SURAH AL-ANAM ko parhe to 70,000 farishte iske waste bakhshish ki dua karte hen.hallal mushkilaat ke liye SURAH AL-ANAM ko hamesha parhna naafa he.jo shakhs jis muhim aur gharz ke liye is surat SURAH AL-ANAM ko parh kar dua kare INSHAH ALLAH TA’ALA poori hogi.

Leave a Comment