benefits of surah raad in urdu

benefits of surah raad in urdu 1

benefits of surah raad in urdu

benefits of surah raad in urdu
                                                                   benefits of surah raad
                                                                            surah raad
                                                                         surah benefits
                                                                      surah raad benefits.

agar koi bacha ba kasrat rota ho aur boht zidd karta ho to SURAH RAAD ko likh kar bache ke gale men baandhen.SURAH RAAD ki barkat se rona band ho jaey ga.agar likh kar gale men na dale to SURAH RAAD parh kar dam karne se bhi wahi asar hoga.is taweez ko likh kar istemal karna bhi nehayat mufeed hota he magar mushk aur za’afran se likhen.

Leave a Comment