Qurbani Kay Masail – Eid Al-Adha

58 / 100

Qurbani (Udhiyah) Islam mein ek ahem amal hai, aur is ke saath kuch masail juday hue hain. Yahan kuch qurbani ke masail hain jo sahih Ahadees ki roshni mein hain:

 1. Qurbani ki Intention (Niyyat): Qurbani karne se pehle niyyat zaroori hai. Rasool Allah (S.A.W) ne farmaya:

  “Amal ki niyyat Allah ko hai aur har shakhs us ke niyyat ke mutabiq hi paa jayega.” (Bukhari, Muslim)

 2. Eligibility (Haqdar): Qurbani karne ke liye haqdar hona zaroori hai. Haqdar shakhs woh hai jis ke paas is ke liye fiqhi sharait (shar’i conditions) maujood hon. In conditions mein samajhdari, baligh hona, aur qurbani karne ke liye maali salahiyat hona shamil hai.

 3. Time of Sacrifice (Qurbani Ka Waqt): Qurbani Eid al-Adha ke dinon mein ki jati hai. Rasool Allah (S.A.W) ne farmaya:

  “Dil hi nahi karta ke shakhs Eid ke din kuch kahein jab tak qurbani na karle.” (Tirmidhi)

 4. Selection of Animals (Janwaron Ka Intikhab): Qurbani ke liye bakra, dumba, gaye, ya oont wagera intikhab kar sakte hain. In janwaron ki umar aur sharai sharait (conditions) ko dhyan mein rakhna zaroori hai.

 5. Method of Slaughter (Zibah Ka Tariqa): Janwar ko zibah karne ka tariqa sahih hona zaroori hai. Rasool Allah (S.A.W) ne farmaya:

  “Jis shakhs ne qurbani ka janwar zibah karna chaha, usay janwar tez chaku se zibah karna chahiye aur qurbani ke waqt Bismillah Allahu Akbar kehna chahiye.” (Muslim)

 6. Distribution of Meat (Gosht Ka Taqseem): Qurbani ka gosht 3 hisson mein taqseem karna chahiye: aik hissa apne liye, aik hissa azizon aur parivar ke liye, aur aik hissa faqiron aur muhtajon ke liye. Rasool Allah (S.A.W) ne farmaya:

  “Qurbani ka gosht khud ki taraf se, apne azizon ke liye aur faqiron ke liye hai.” (Tirmidhi)

 7. Conditions for Qurbani (Qurbani Ke Sharai Shartain): Qurbani ke liye sharai shartain hain jaise ke janwar ki umar, sehatmand hona, sharai haisiyat, wagera. In shartain ko dhyan mein rakhna zaroori hai.

Ye kuch masail hain jo qurbani se juday hue hain. Is masail ka amal karne se pehle, apne ilm-e-deen ko mazeed behtar karne ke liye alim ya mufti se mashwara karna zaroori hai.

 

Also Check:

Qurbani Kay Fazail

Qurbani ki Dua

Qurbani ka Tareeqa

Leave a Comment