elaj-e-azam ya ahadu benefits in urdu

elaj-e-azam ya ahadu benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya ahadu benefits in urdu

elaj-e-azam ya ahadu benefits in urdu
                                                                          ya ahadu
                                                                         isme azam
                                                                 isme azam in quran
                                                                     isme azam dua
                                                              ism e azam its benefits
                                                                   isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.


“YA AHADU (AKELA,WO JO NA QABIL-E-TAQSEEM HE AUR NA HI IS KI TAADAAD BARH SAKTI HE)”.

jo tanhai men is ism YA AHADU ko 1000 baar parhe ga INSHAH ALLAH farishta-e-khaslat ho jaey ga.

jo koi is ism YA AHADU ko 9 baar parh kar hakim ke aagey jaey ga INSHAH ALLAH izzat-o-sarfarazi paey ga.

jo koi is ism YA AHADU ko parhe ga zalim ke zulm se bacha rahe ga.

jo shakhs is ism YA AHADU ka 1000 baar wird kare ga is par kainaat ke israr khul jaenge.

jo koi 1000 baar YA WAHID-UL-AHAD parha kare is ke dil se INSHAH ALLAH makhlooq ki mohabbat aur khof jata rahe ga. 

Leave a Comment