Benefits of Surah Muzammil in Urdu

12 / 100

Benefits of Surah Muzammil in Urdu

SURAH MUZAMMIL barhi baa barkat SURAT he qk SURAH MUZAMMIL ko HUZOOR PAAK S.A.W.W se khususi munasbat he.is liye SURAH MUZAMMIL ki fuyuz-o-barkaat be panah hen.SURAH MUZAMMIL khas kar masaib se khulasi pane ke liye,mushkilaat ke asan hone,aflaas ke door hone aur rozi ke farakh hone aur nek aimaal ki taraf raghib hone ke liye boht mufeed he.SURAH MUZAMMIL ka hamesha parhne wala HUZOOR PAAK S.A.W.W ki ziyarat se musharaf hoga.iski tamam dunyavi hajaten poori hongi aur deen-o-dunya men isko boht darje milenge.qk HUZOOR PAAK S.A.W.W ki ziyarat se behtar aur bartar koi cheez nahi.SURAH MUZAMMIL ke fawaid beshumar hen.agar isko parh kar haakim ke paas jaey to wo boht meherbani aur shafqat kare ga.agar SURAH MUZAMMIL ko likh kar batore taweez gale men daale to sehatyaab hoga.

 

Next Post: Surah Muzammil Read Online

Leave a Comment