benefits of surah fatir in urdu

benefits of surah fatir in urdu 1

benefits of surah fatir in urdu

benefits of surah fatir in urdu
                                                                  benefits of surah fatir
                                                                          surah fatir
                                                                       surah benefits
                                                                   surah fatir ki fazilat.

jis kisi ko badshah ya hukaam ke paas jane ka ittefaq ho ise chahye ke husool-e-maqsad ke liye is surat SURAH FATIR ko 7 martaba parh kar jaey is shakhs ke tamam matlab poore honge aur nehayat meherbani badshah aur hukaam se pesh aeynge.

Leave a Comment