benefits of surah al qalam in urdu

benefits of surah al qalam in urdu 1

benefits of surah al qalam in urdu

benefits of surah al qalam in urdu
                                                                 surah qalam ki fazilat
                                                               quran ki surah ki fazilat
                                                               benefits of surah qalam
                                                                      surah al qalam
                                                                surah al qalam benefits.

SURAH AL QALAM ko jo koi dafa marz junoon ke liye 70 martaba parhe ALLAH TA’ALA use marz junoon se sehat bakhshe ga.agar SURAH AL QALAM ko 70 martaba husool-e-hajaat ke liye parhe to ALLAH TA’ALA use poora farmaey.aur agar rafa balyaat arzi-o-samawi ke liye SURAH AL QALAM ko 70 martaba parhe to ALLAH TA’ALA zamane ke haadson se mehfooz rakhe ga aur khalqat ki nazr-e-bad is par asar na kare gi.namaz men SURAH AL QALAM parhne se faqa jata rahe.

Leave a Comment