benefits of surah al mursalat in urdu

benefits of surah al mursalat in urdu 1

benefits of surah al mursalat in urdu

benefits of surah al mursalat in urdu
                                                                   surah al mursalat
                                                            surah al mursalat benefits
                                                           surah al mursalat ki fazilat
                                                           benefits of surah al mursalat.

jo shakhs SURAH AL MURSALAT ko 100 martaba parhe sadyon ka darja paey aur dushmanon par ghalib rahe.ilm-o-adab ko zeenat ho.agar SURAH AL MURSALAT ko likh kar ya taaveez bana kar apne paas rakhe tamam bimariyon se aman men rahe.aur phorha phansi waghera na hogi.SURAH AL MURSALAT ka hamesha maghrib ki namaz ke baad 1 martaba parhna bad khuabi se mehfooz rakhta he.aur SURAH AL MURSALAT ko isha ki namaz ke baad parh kar sona ikhtelaam se bachata he.

Leave a Comment