benefits of surah al maoon in urdu

benefits of surah al maoon in urdu 1

benefits of surah al maoon in urdu

benefits of surah al maoon in urdu
                                                                        surah maoon
                                                                       surah al ma un
                                                               surah al maoon ki fazilat
                                                                surah al maoon benefits
                                                              benefits of surah al maoon.

SURAH AL MAOON ko 41 martaba parhe KHUDA TA’ALA iske farzand aur azizon ko kabhi bhooka na rakhe aur kisi ka mohtaj na kare.jis cheez par SURAH AL MAOON ko parh kar dam ki jaey wo har tarah se mehfooz rahe ga.andheri raat men mutawatar 30 raat tak roz 1100 martaba SURAH AL MAOON ka parhna aur niyat dushman ke halak hone ki karna dushman jald tabah-o-barbad ho jaey ga.rohani teer he.

Leave a Comment