benefits of surah al asr in urdu

benefits of surah al asr in urdu 1

benefits of surah al asr in urdu

benefits of surah al asr in urdu
 surah al asr
surah al asr benefits
surah al asr ki fazilat
 benefits of surah al asr.

SURA AL ASR hub ke liye be had mufeed he.SURA AL ASR ko 7 martaba parh kar pani par dam kar ke musibat zada ko pilana uski pareshani ko door kare ga.iske elawa baad namaz-e-fajar is surat SURA AL ASR ko rozana 11 martaba parhna haq par qaim rehne aur masaib par sabar karne ki tofeeq milti he.bad goyon ki zaban band karne ke liye SURA AL ASR ko 21 martaba parhe sab dushman aur bad khuah zaleel-o-khuar honge.SURA AL ASR ko likh kar paas rakhna bhi wesa hi moassar he.surme ki silai par SURA AL ASR ko 3 martaba parh kar surma lagana aankhon ki bimari ko dafa karta he.

Leave a Comment