benefits of durood-e-mohammadi in urdu

benefits of durood-e-mohammadi in urdu 1

benefits of durood-e-mohammadi in urdu

benefits of durood-e-mohammadi in urdu
                                                              durood-e-mohammadi
                                                       durood-e-mohammadi benefits
                                                      durood-e-mohammadi ki fazilate
                                                      benefits of durood-e-mohammadi.

HUZOOR PUR NOOR S.A.W.W ke ummat par 1 nahi balke karorh se bhi zyada ahsanat hen.balke is se bhi zyada sab se barh kar ye he ke ham badkaar,gunehgar aur ghafil ho kar susti aur kahili ki zindagi basar kar rahe hen.magar HUZOOR PUR NOOR S.A.W.W BAARGAH-E-ILAHI men har waqt is gunehgar ummat ki maghfirat ke liye koshan hen.DUROOD-E-MOHAMMADI ke fazail aur fawaid aur sawab be shumar hen.agar is sari kitaab ko waqf kar diya jata to bhi DUROOD-E-MOHAMMADI ke fazail se sirf 1 fazilat ki chothai bhi bayana na hoti.ye na mumkin he ke is durood shareef DUROOD-E-MOHAMMADI ke poore raaz likh diye jaen.is liye DUROOD-E-MOHAMMADI ko aarfan-e-waqt ne DUROOD-E-MOHAMMADI keh kar pukara he.qk ye khas HUZOOR PUR NOOR S.A.W.W ke liye he.

Leave a Comment