Sooraj nikalne par duae shukrana

Sooraj nikalne par duae shukrana

sooraj nikalne par duae shukranasooraj nikalne ki dua

Sooraj nikalne ki dua:

Jab bhi subah sooraj nikle to ye dua parhen.

“Sab tarifen Allah ke liye hain jis ne aaj hamen maaf rakha aur gunahon ke sabab hamen halaq na farmaya.”

masnoon duain,
islamic dua,
qurani duain,
dua islam

Leave a Reply

Your email address will not be published.