Ramadan aur Nuzool e Quran Urdu mai

Ramadan aur Nuzool e Quran Urdu mai

ramadan aur revealation of quran ramzan aur nuzool e quran

Revealation of Quran in Ramadan:

Is mubarak mahine ki ek khususiyat ye bhi hai ke Allah azzawajal ne is mai Quran Pak naazil farmaya hai. Chunancha muqaddas Quran mai khudae Rehman azaawajal ka nuzool Quran aur Maah e Ramzan ke baare mai farman aalishan hai.

Tarjuma: Ramzan ka mahina jis mai quran utra, logon ke liye hidayat aur rehnumai aur faisla ki roshan baaten, to tum mai jo koi ye mahina pae zaroor is ke roze rakhe aur jo beemar ya safar mai ho itne roze rakhe aur dino mai. Allah azzawajal tum par asani chahta hai aur is liye ke tum ginti poori karo aur Allah azzawajal ki barai bolo us par ke us ne tumhe hidayat ki aur kahin tum haq guzar ho.

Quran ka nazil hona

Quran Pak kab naazil hua

Quran ka Razan mai naazil hona

>> Roza Kab aur Kis par farz hai

Leave a Comment