Makka mai Roze ki ehmiyat

Importance of fasting in Mecca in Urdu

Importance of fasting in Mecca in Urdu

Roza rakhne ki be shumar fazilat hain aur agar roza makka mai rakha jae to is barkaten dugni hojati hain.

Macca mai roza rakhne ki ahmiyat

Makka mai roza rakhne ki fazilat:

Allah ke rasool Peace Be Upon Him farmate hain kay jo makka mai Maah e Ramzan paye phir roze rakhe aur jitna is se hosake raat ko qayam kare to Allah Ta’ala is ke liye makka ke ilawa deegar shehron ke ek lakh ramzanon kaa sawab likhenge aur Allah Ta’ala is ke liye har din ke badle ek gulam azad karne ka aur har din ke badle raah e khuda mai ghoray par (Mujahid ko) sawar karne ka sawab likhte hain aur har roz ek naiki aur har raat ek naiki likhte hain.

Sanan Ibn e Maja

Jild Doum 

Check Also

kamyabi ki dua

Kamyabi ki Dua | Kamyabi Kay Liye Wazifa | Wazifa for Success

75 / 100 Powered by Rank Math SEO Kamyabi ki Dua | Kamyabi Kay Liye …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *