elaj-e-azam ya walio benefits in urdu

elaj-e-azam ya walio benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya walio benefits in urdu

elaj-e-azam ya walio benefits in urdu
                                                                            ya walio
                                                                           isme azam
                                                                    isme azam in quran
                                                                        isme azam dua
                                                                  ism e azam its benefits
                                                                        isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.


“YA WALIO (SARPARAST-O-MABSARAF, JO KUL KAINAT KA INTEZAM-O-INSERAAM KARTA HE,HAR SHAI PAR NIGRANI RAKHTA HE AUR KAINAT MEN KISI BHI LAMHA WAQOO PAZEER HONE WALE WAAQIYAT PAR NIGRANI RAKHTA HE)”.

YA WALIO ka kasrat se parhna bijli ki karhak se hifazat ke liye mufeed he.

jo kasrat se YA WALIO ka wird kare ga wo INSHAH ALLAH nagahani aafaton se mehfooz rahe ga.

jo koi is ism YA WALIO ko boht parhe makhlooq men INSHAH ALLAH zee martaba hoga.

jo shakhs is ism YA WALIO ka wird kar ke apne makaan par dam kare INSHAH ALLAH iska makaan har qisim ki khatrat se mehfooz rahe ga.

YA WALIO ka zikr in logon ke liye boht mufeed he jin logon par baladasti hasil maslan hakim-o-afsar-o-shekh waghera.

Leave a Comment