elaj-e-azam ya tawwabo benefits in urdu

elaj-e-azam ya tawwabo benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya tawwabo benefits in urdu

elaj-e-azam ya tawwabo benefits in urdu
                                                                          ya tawwabo
                                                                           isme azam
                                                                    isme azam in quran
                                                                        isme azam dua
                                                                ism e azam its benefits
                                                                     isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.

“YA TAWWABO (TOBA QUBOOL KARNE WALA,WO ZAAT JO APNE BANDON KO TOBA KI TOFEEQ ATA KARTI HE)”.

jo shakhs kasrat se YA TAWWABO wird karta rahe ga to iski toba qubool ho jaey gi.

jo shakhs kasrat se YA TAWWABO ka wird kare ga INSHAH ALLAH iske tamam kaam asan honge aur nafs ko ta’at men khushi hogi.

agar kisi zalim par ye ism YA TAWWABO parh kar dam kiya jaey to INSHAH ALLAH is zalim se khulasi naseeb hogi.

jo 41 din tak ye ism YA TAWWABO 800 baar parhe ga INSHAH ALLAH ZAHIR-O-BATIN ki nematon se nawaza jaey ga.

jo koi chaasht ki namaz ke baad 360 baar ye ism YA TAWWABO parha kare INSHAH ALLAH ise sachi toba naseeb hogi.

Leave a Comment