elaj-e-azam ya mutalee benefits in urdu

elaj-e-azam ya mutalee benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya mutalee benefits in urdu

elaj-e-azam ya mutalee benefits in urdu
                                                                         ya mutalee
                                                                          isme azam
                                                                   isme azam in quran
                                                                       isme azam dua
                                                                 ism e azam its benefits
                                                                       isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.


“YA MUTALEE (SAB SE BULAND-O-BARTAR,WO JO INSANO KE AFA’AL-O-AIMAL-O-INKAR SE BOHT BULAND-O-BALA HE)”.

jo shakhs kasrat se is ism YA MUTALEE ka wird rakhe ga INSHAH ALLAH iski tamam mushkilen rafa hongi.

jo aurat haalat-e-hez men kasrat se YA MUTALEE wird kare INSHAH ALLAH iski takleef rafa ho.

jo hakim ke paas jate waqt ye ism YA MUTALEE parh le to isko mohabbat aur ghalba naseeb ho.

YA MUTALEE ka bakasrat zikr karne se rifat bulandi hasil hoti he.

dushman ki halakat ke liye 7 roz tak rozana YA MUTALEE 1000 bar parhna mufeed he.

jo shakhs is ism YA MUTALEE ka kasrat se wird kare ga isko PARWARDIGAR-E-ALAM ki khushnoodi hasil hojaey gi.

jo shakhs itwar ki raat ko ghusul kar ke asman ki taraf moo kar ke YA MUTALEE ko 3 baar parh kar jo dua mange ga INSHAH ALLAH qubool hogi.

Leave a Comment