elaj-e-azam ya mumeetu benefits in urdu

elaj-e-azam ya mumeetu benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya mumeetu benefits in urdu

elaj-e-azam ya mumeetu benefits in urdu
                                                                        ya mumeetu
                                                                          isme azam
                                                                   isme azam in quran
                                                                       isme azam dua
                                                                 ism e azam its benefits
                                                                       isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.

“YA MUMEETU (MOT DENE WALA,WO JIS NE MOT KO PEDA KIYA)”.

jo is ism YA MUMEETU ko bakasrat parhe ga INSHAH ALLAH iska nafs maghloob ho jaey ga.

jo is ism YA MUMEETU ko 7 baar parh kar dam kare ga INSHAH ALLAH is par jaadu asar na kare ga.

jo koi is ism YA MUMEETU ko is qadar parhe ke is par haal taari ho jaey phir wo zaalimo aur fasiqon men se kisi ki halakat ki dua kare to isi waqt halak ho jaey.

agar is ism YA MUMEETU ka wird kiya jaey to iska wird dushman ki tabahi ka baa’as haga.

Leave a Comment