elaj-e-azam ya mohsiyo benefits in urd

elaj-e-azam ya mohsiyo benefits in urd 1

elaj-e-azam ya mohsiyo benefits in urd

elaj-e-azam ya mohsiyo benefits in urd
                                                                        ya mohsiyo
                                                                         isme azam
                                                                 isme azam in quran
                                                                     isme azam dua
                                                              ism e azam its benefits
                                                                    isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.

“APNE ILM AUR SHUMAAR MEN RAKHNE WALA (WO JO UN BE SHUMAR ASHYA KA SHUMAR RAKHTA HE JIN KA SHUMAR NA MUMKIN HE AUR WO HAR CHEEZ SE BAA KHABAR HE)”.

is ism YA MOHSIYO ka wird hamesha karne se INSHAH ALLAH gunah se bacha rehta he.

jo koi 10 baar ye ism YA MOHSIYO parha kare wo ALLAH TA’ALA ki hifazat aur panah men rahe.

jo YA MOHSIYO ka baakasrat wird kare ga ise martaba naseeb hoga aur agar ise ALLAH TA’ALA ke naam ke sath mila kar parh liya jaey to ise beshumaar uloom ata kiye jaenge.

jo shab-e-jumma men 1000 baar YA MOHSIYO parhe ga ALLAH TA’ALA ise qayamat ke hisab-o-kitab se nijat ata farmaey ga.

jo koi roti ke 10 tukrhe le kar har tukrhe par 20 baar ye ism YA MOHSIYO parh kar khaey ALLAH TA’ALA is ke liye makhlooq ko maskhar farma denge.

Leave a Comment