elaj-e-azam ya hu benefits in urdu

elaj-e-azam ya hu benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya hu benefits in urdu

elaj-e-azam ya hu benefits in urdu

                                                                          isme azam
                                                                   isme azam in quran
                                                                       isme azam dua
                                                                 ism e azam its benefits
                                                                       isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.
(Bismillaah ar-Rahman ar-Raheemi Huwa-llahul-ladhi la ilaha illa Hu) is ism ko ya ke ism(ya hu)ko har roz jo koi 1000 baar parhe wo sahib-e-yaqeen ho.
(‘Alimul-ghaybi wa shahadati,) is ism ko jo shakhs roz 100 martaba parhe faramoshi aur ghaflat is ke dil se jati rahe.
(Huwar-Rahmanur-Rahim) is ism ko jo shaks har roz 100 martaba parhe tamam alam is par meherban ho.

Leave a Comment