elaj-e-azam ya barru benefits in urdu

elaj-e-azam ya barru benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya barru benefits in urdu

elaj-e-azam ya barru benefits in urdu
                                                                           ya barru
                                                                         isme azam
                                                                  isme azam in quran
                                                                      isme azam dua
                                                                ism e azam its benefits
                                                                      isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.

“YA BARRU (TAMAM ACHAIYON KA SAR CHASHMA,WO JO APNE BANDON KI KHATAON PAR AFFU SE KAAM LETA HE AUR APNI TAMAM MAKHLOOQ KE SATH ACHA BARTAO KARTA HE)”.

jo shakhs jab dunya men mubtila ho wo is ism YA BARRU ko kasrat se parhe INSHAH ALLAH dunya ki mohabbat is ke dil se jati rahe gi.

jo koi is ism YA BARRU ko 1 saans men 7 baar apne larhke par parh kar dam kare ga wo bacha wo bacha INSHAH ALLAH baloogh tak tamam afaat se mehfooz rahe ga.

jo koi is ism YA BARRU ka wird kare ga wo aziz khalaiq hoga.

jo is ism YA BARRU ko aandhi waghera ki afaton ke dar se parhe INSHAH ALLAH amaan men rahe ga.

jo koi sharab noshi ya zina kaari jese gunahon men griftar ho wo rozana 7 baar ye ism parhe INSHAH ALLAH iska dil gunahon se hat jaey ga.

Leave a Comment