elaj-e-azam ya adlu benefits in urdu

elaj-e-azam ya adlu benefits in urdu 1

elaj-e-azam ya adlu benefits in urdu

elaj-e-azam ya adlu benefits in urdu
                                                                         ya adalo
                                                                       isme azam
                                                                isme azam in quran
                                                                   isme azam dua
                                                              ism e azam its benefits
                                                                   isme azam allah.

asma-e-husna BAARI TA’ALA ke jitne hen in ke khuas agar aap zaban urdu men tarjuma kar dijiye to aghlab he ke khawas-o-awam is ke faide se mehroom na rahen is elaje azam se faida uthane walon se ye guzarish he ke ye aajiz bhi umeed-e-qavi rakhta he ke qaareen is kamtareen ko dua-e-kher se yaad farfaen.janna chahye ke tamam asma-e-husna ki ek barhi khasyat hadees shareef ki ru se ye he ke jo shakhs inko parha kare daakhil-e-jannat ho.

“YA ADLU (SARTAPA INSAAF,JO INSAAF KARNE WALA HE)”.

jo is ism YA ADLU ko parhe aur roti ke 20 luqmon par shab-e-jumma ko likh kar khaey to is ke liye dilon ko maskhar kar diya jata he aur log iske liye farma bar dar ho jate hen.

jo koi is ism YA ADLU har namaz ke baad parhe gheb se rozi paey aur ise nek amal ki tofeeq ho.

jo koi namaz-e-maghrib ke baad 1000 baar is ism-e-mubarak YA ADLU ko parhe ga asmani balaon se nijat paey ga.

jo 5 panchon waqt har namaz ke baad 80 baar YA ADLU parh liya kare ga wo kisi ka mohtaj na hoga.


Leave a Comment