benefits of surah zukhruf in urdu

benefits of surah zukhruf in urdu 1

benefits of surah zukhruf in urdu

benefits of surah zukhruf in urdu
                                                                 benefits of surah zukhruf
                                                                          surah benefits
                                                                          surah zukhruf
                                                                        surah az zukhruf
                                                                        surah al zukhruf.

agar kisi ko sakht muhim ya musibat darpesh ho to is surat SURAH ZUKHRUF ko 3 martaba parhe ALLAH TA’ALA gheb se iske dil ki haajat poori kare ga.har mushkil asan hogi aur har kaam men kamyabi hogi.SURAH ZUKHRUF ko likh kar barish ke pani se dho kar pilana khansi men faide mand he.

Leave a Comment