benefits of surah zariyat in urdu

benefits of surah zariyat in urdu 1

benefits of surah zariyat in urdu

benefits of surah zariyat in urdu
                                                                        surah zariyat
                                                                 surah zariyat benefits
                                                                 surah zariyat ke fazail
                                                                benefits of surah zariyat.

jis shakhs ko rizq ki tangi ho isko chahye ke SURAH ZARIYAT ko 75 martaba parhe  SURAH ZARIYAT ki barkat se rizq men farakhi ho aur tangdasti jati rahe dolat-o-maal hath aey.SURAH ZARIYAT ko agar waste dardze ke likh kar hamla ke gale men dale to SURAH ZARIYAT ki barkat se bacha boht jald aur asani ke sath peda ho.aur pedaish ke baad jo aurat ko dard lahaq hota he wo bhi shiddat se na hoga.mareez ke paas parhna dafa he.

Leave a Comment