benefits of surah toor in urdu

benefits of surah toor in urdu 1

benefits of surah toor in urdu

benefits of surah toor in urdu
benefits of surah toor
 surah toor
surah toor benefits
 surah benefits
surah toor ke fazail.

agar koi shakhs marz korh men mubtila ho is ko chahye ke shab jumerat ko jis qadar ho sake SURAH TOOR ko parha kare ALLAH TA’ALA isko sehat ata farmaey ga.aur agar koi shakhs qed men parh gaya ho isko chahye ke subha o sham SURAH TOOR ka wird rakhe is surat ki barkat se ALLAH TA’ALA isko qed se rehai bakhshe ga.jo shakhs safar men parhe har tarah se aman men rahe ga.agar SURAH TOOR ko pani par dam kar ke bichu par chirhka jaey wo mar jata he.marz bars ke liye pani par dam kar ke mareez ko pilana dafa marz he.

Leave a Comment