benefits of surah toba in urdu

benefits of surah toba in urdu 1

benefits of surah toba in urdu

benefits of surah toba in urdu
                                                                   surah toba ki fazilat
                                                                   surah tauba ki fazilat
                                                                           surah tauba
                                                                   surah taubah ki fazilat
                                                                    benefits of surah toba.

agar kisi shakhs ko badshah ya haakim ke paas jana kisi kaam ke liye itefaq ho to ise chahye ke is surat SURAH TOBA ko 11 baar parh kar badshah ya haakim khuah afsar ke huzoor men jaey iski barkat se jumla-e-taalib hasil honge aur is surat SURAH TOBA ko likh kar maal men rakha jaey to wo doobne aur jalne aur chori se mehfooz rahe ga iska rozana wird karna ba’as-e-salamti emaan he.agar taweez bana kar naqdi ya ghalle waghera men rakha jaey to is men kher-o-barkat boht hoti he.naqsh mujrib aur aazmuda he.

Leave a Comment