benefits of surah qadar in urdu

benefits of surah qadar in urdu 1

benefits of surah qadar in urdu

benefits of surah qadar in urdu
                                                                benefits of surah qadar
                                                                         surah al qadr
                                                                  surah al qadr benefits
                                                                  surah e qadr ki fazilat.

jo koi is surat SURAH QADAR ko baa wazu sote waqt 3 martaba parhe is ke dil se waswas shetani door hon aur itmenan-e-qalb hasil hoga.agar SHOQ-E-ELAHI men 21 baar parhe marne ke baad iski qabar baagh pur fiza aur din ki tarah roshan hoga.dunyavi karobaar ki taraqi ke liye SURAH QADAR chalte phirte parhe ga to dolat-o-izzat hasil hogi.jo koi subha o shaam 3,3 baar rozana parhta he aziz khalaiq aur zi izzat hogi.SURAH QADAR cheeni ke bartan men likh kar aur ghol kar pilana dafa-e-marz he.jo har wazu ke baad asman ki taraf nazar kar ke 1 baar isko parh liya kare ga to INSHAH ALLAH TA’ALA iski nazar kabhi kamzor nahi hogi.

Leave a Comment