benefits of surah nooh in urdu

benefits of surah nooh in urdu 1

benefits of surah nooh in urdu

benefits of surah nooh in urdu
                                                                         surah nooh
                                                                  surah nooh benefits
                                                                   surah nuh benefits
                                                                 surah nooh ki fazilat

SURAH NOOH ko is liye SURAH NOOH kaha jata he ke is surat men NOOH A.S ka qissa bayan hua he.SURAH NOOH ko parhne se iman men pukhtagi peda hoti he.agar koi shakhs nek kaam men rukawat dalta ho to SURAH NOOH ki parhai ki barkat se naadim ho kar paspa ho jata he.agar kisi wajuhaat ki bina par koi shakhs khua ma khua dushman ban jaey aur wo tang karne ke liye buri harkaat karta ho.gharz ye ke pareshan karne ke liye aey din nae hathkande istemal karta ho to aise shakhs ki dushmani se mehfooz rehne ke liye SURAH NOOH ko 11 roz tak 7 martaba parhe aur akhri roz BAARGAH-E-RABB-UL-IZZAT men dushmanon ke shar se mehfooz rehne ki dua kare to dushman kisi tarah nuqsan na pohncha sake ga aur us se hamesha ke liye chutkara mil jaey ga.SURAH NOOH maal men barkat aur tijarat ke nafa ke liye boht akseer he

Leave a Comment