benefits of surah mumtahana in urdu

benefits of surah mumtahana in urdu 1

benefits of surah mumtahana in urdu

benefits of surah mumtahana in urdu
                                                          benefits of surah mumtahana
                                                            surah mumtahina benefits
                                                                surah al mumtahinah
                                                              surah mumtahina wazifa.

jo shakhs rozana 5 maraba is surat SURAH MUMTAHANA parhta rahe to iske dil men se shetani waswasa door ho jaey ga.3 din tak mutawatar SURAH MUMTAHANA ko likh kar ghol kar pina marz tilli ko nafa pohnchata he.jo aurat apne khawand se talaaq lena chahe aur uska khawand talaaq na de to wo aurat SURAH MUMTAHANA ko 11 ,11 martaba 11 roz tak parhe.INSHAH ALLAH TA’ALA iski rehai ho jaey gi.

Leave a Comment