benefits of surah mulk in urdu

benefits of surah mulk in urdu 1

benefits of surah mulk in urdu

benefits of surah mulk in urdu
                                                                 benefits of surah mulk
                                                                         surah al mulk
                                                                    surah mulk benefits
                                                                        read surah mulk
                                                                       quran surah mulk.

jo koi is surat SURAH MULK ko kisi kaam ke liye 41 martaba parhe ga iski tamam mushkilen asan hongi aur har maqsad poora hoga.agar har shab ko sote waqt SURAH MULK ko parh kar soya karen to baa’as-e-barkat he aur har maqsad poora ho.azab-e-qabar se maafi hogi aur noor-e-maarfat hasil hogi aur roshan zameer hogi.posheeda baaton se agahi hogi sa’adat abdi hasil kare dunya ko chorh kar KHUDA PAAK ke sath ta’aluq peda kare.naya chaand dekhte waqt jo shakhs SURAH MULK ko parh le to poora mahina khush-o-khurram rahe.SURAH MULK ka naqsh likh kar jis maqsad ke liye apne paas rakha jaey wo INSHAH ALLAH boht jald poora ho.ankh dukhne par 3 baar rozana 3 roz parh kar dam karna mufeed aur dafa-e-takleef he.

Leave a Comment